Frank Kalshoven (27-10-2011)

Frank Kalshoven, econoom, columnist voor de Volkskrant en directeur Argumentenfabriek kan alles wat er in de wereld gebeurt vertalen naar economische perspectieven. Tijdens zijn lezing gaf Kalshoven zijn visie op de huidige economische situatie in Nederland, Europa en de wereld. En hij gaf inzicht in de gevolgen voor Overijssel.

 

Behalve het feit dat er sprake is van een economische crisis en een eurocrisis is het goed stil te staan bij het feit dat de publieke sector in Nederland onder druk staat:

 

Ten eerste is er sprake van een toenemende heterogeniteit in de bevolking, waardoor het voor de publieke sector moeilijk is om scherp te schieten op de doelen die gesteld zijn. ‘Er wordt geschoten met hagel en veel hageldeeltjes raken nou eenmaal geen doel.”

 

Daarnaast is er sprake van vergrijzing, die leidt tot een extra vraag naar AOW-uitkeringen en hogere zorgkosten. “Vergrijzing kost de publieke sector’ geld”.

 

Verder zijn we de afgelopen 25-30 jaar gewend geraakt aan een economische groei (zo’n 2,5 % per jaar gemiddeld). Kijken we vooruit, dan kunnen de komende 30 jaar rekenen op zo’n 1,5% economische groei per jaar. “Lagere groei betekent lagere belastinginkomen en dus een druk op de publieke sector. We moeten kiezen tussen euro’s voor de burger en euro’s voor de publieke zaak”.

 

Ten vierde brengt belastingheffing steeds meer schade toe aan de economie. “Bijvoorbeeld de winstbelastingtarieven: Die zijn de afgelopen jaren in Europa spectaculair gedaal. Dat komt doordat landen met elkaar concurreren om aan het aantrekken van bedrijven”…..