Godfried Engbersen (26-01-2017)

De middenklasse steeg lange tijd op de maatschappelijke ladder en maakte een ongekende materiële welvaartsverbetering mee. Maar er zijn aanwijzingen dat deze ontwikkeling stagneert. Stabiele middelbare banen nemen af onder invloed van de flexibilisering van arbeid. Investeringen in middelbare en ook hogere opleidingen leveren minder op. Er wordt gesproken van een uitholling van de middenklasse, een stagnerende middenklasse en zelfs van de val van de middenklasse.

 

In zijn lezing ging Engbersen in op wat er aan de hand is in het brede midden van de Nederlandse samenleving. Daarbij behandelde hij zowel de sociaal-economische positie van de middenklasse, alsmede de opvattingen van middengroepen over politiek en samenleving.

 

Godfried Engbersen is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Hij is sinds 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is mede-coördinator van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.