Hans Boutellier (23-02-2016)

Op 23 februari 2016 gaf Hans Boutellier een lezing in het kader van de Wijzen in het Oosten – editie Twente. De titel van zijn lezing was ‘Het Seculiere Experiment’.

 

Sinds de jaren zestig is religie niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De samenleving ontwikkelde zich tot een pragmatisch bestuurde onderneming. Niet zonder succes, maar ook niet zonder problemen. Boutellier analyseert de ontwikkeling van de criminaliteit en hoe surveillance een nieuwe almacht is gaan vormen. Hij beschrijft de keerzijde van de seksuele revolutie en de ontwikkeling van immigratie en integratie. Wat is de houdbaarheid van het seculiere experiment – en wat betekent dat voor de overheid?

 

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Hij studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en strafrecht.

 

De Twentse Editie van de lezingenreeks de Wijzen in het Oosten is een initiatief van Trendbureau Overijssel en Kennispunt Twente

 

Afbeeldingsresultaat voor kennispunt twente