Hans Boutellier

Hans Boutellier is één van de keynote sprekers tijdens het jaarcongres op 5 oktober.
De titel van zijn lezing is ‘Identiteit en wederkerigheid. Een pleidooi voor een diversiteitspact’

 

De samenleving staat steeds meer in het teken van identiteiten en de strijd daartussen. Dit verlangen naar identiteit doet zich voor tegen de achtergrond van de complexe netwerkmaatschappij. Maar een identiteitsgestuurde politiek versterkt de culturele tegenstellingen en scheidslijnen. Het overkoepelende begrip is diversiteit en de acceptatie daarvan. Maar in die acceptatie zit juist het probleem. Toch heeft de samenleving die deze diversiteit productief weet te maken uiteindelijk de beste papieren voor de toekomst. Een nieuw sociaal contract zou de vorm aan kunnen nemen van lokale diversiteitspacten op basis van wederkerigheid – concrete afspraken tussen partijen die de lokale samenhang in diversiteit overstijgende impuls kunnen geven.