Foto Hilde Roothart 2018

Hilde Roothart

Hilde Roothart is spreker op het Jaarcongres over Idealen op 18 oktober 2018. 

 

Hilde Roothart is trendonderzoeker en toekomstcoach voor organisaties. Ze is oprichter van trendbureau Trendslator en pionier op het gebied van het onderzoeken en vertalen van trends naar een toekomstvisie. Sinds 1997 adviseert en begeleidt ze organisaties bij het proces van visie naar strategie en realisatie. Roothart is (mede-)auteur van drie boeken, waaronder ‘Goed boek – Tien kansen voor een betere toekomst’. Daarnaast is ze toekomstdenker en medewerker van de Trendrede.

 

Workshop: ‘Een betere toekomst’
We leven in een gepolariseerde wereld waarin ideeën en idealen over de toekomst in extreme mate tegenstrijdig zijn met elkaar. Het droomscenario van de een is het doemscenario van de ander. Crises op het gebied van economie en ecologie, technologie en politiek maken duidelijk dat een radicale omslag in ons denken en doen nodig is. Maatschappelijke innovatie vraagt om de gezamenlijke inzet van burgers, bestuurders en bedrijven. Maar er is hoop. Interventies voor morgen en overmorgen kunnen we vandaag samen vertalen in acties.

 

Wilt u bij jaarcongres aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link.