Hildebrand de Boer-Trendbureau Overijssel

Hildebrand de Boer

Hildebrand de Boer is sinds 1983 professional voor monumentenzorg, herontwikkeling en toerisme, met nadruk op industrieel, technisch en militair erfgoed. De Boer is voorzitter van de Stichting HollandRoute en werkte voorheen o.a. bij Provincie Noord-Holland en het Projectbureau Industrieel Erfgoed van de Rijksoverheid. Naast zijn internationale (Werelderfgoed-)activiteiten voor ICOMOS en TICCIH was hij mede-oprichter en vice-president en thans board member van de European Route of Industrial Heritage (ERIH e.V.). De Boer studeerde Kunstgeschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel richt De Boer zich op de verdere ontwikkeling van (toeristische) erfgoednetwerken in Europa als managing director van de Stichting Industriecultuur Nederland en International Secretary van het Europa Nostra Industrial & Engineering Heritage Committee. Netwerk in uitvoering: EuregioNetwerk Industriecultuur. En netwerken in voorbereiding: RotterdamDelta Industriecultuur en ScheldeLand Industriecultuur.