Jacques Wallage (07-10-2011)

Wallage, voorzitter van de Raad voor het Openbaar bestuur, hield 7 oktober de laatste lezing van dit jaar uit de reeks Wijzen in het Oosten van het Trendbureau Overijssel. Hij hield zijn lezing naar aanleiding van het rapport ‘Vertrouwen op democratie’ van de Raad voor het Openbaar bestuur.

 

“Dit is geen vrolijk onderwerp”, zo begon Wallage zijn lezing. Dat blijkt al uit een droge opsomming van cijfers. Het vertrouwen van burgers in politici en politieke partijen is van tachtig procent in de jaren negentig naar minder dan vijftig procent gedaald. Wallage: “Dat was aanleiding voor de Raad om eens wat grondiger te kijken naar de staat van de democratie. Als je burgers vraagt waar ze vertrouwen in hebben, is dat ontluisterend voor de politiek. Kranten, rechters, televisiestations: ze wekken allemaal meer vertrouwen bij burgers dan politici. Zelfs financiële instellingen wekken, zelfs ná de kredietcrisis, meer vertrouwen bij burgers dan politici.”

 

Baas over ons eigen leven En dat is niet zo gek. Want volgens de Raad is het verticale politieke bestuur los komen te staan van de horizontale publieke ruimte. “Verticale instituties zoals politieke partijen met een duidelijke hiërarchische opbouw en vergaande taakverdeling dachten lange tijd zelfstandig tot besluiten te kunnen komen. Maar daarvoor moet draagvlak gevonden worden in de horizontale werkelijkheid. Wij zijn autonome geëmancipeerde burgers geworden en willen de baas zijn over ons eigen leven. We willen niet van bovenaf opgelegd krijgen wat wel of niet goed voor ons is”, aldus Wallage…..