Jan Auke Walburg (14-04-2011)

Jan Auke Walburg is directeur van het Trimbosinstituut. Tijdens zijn lezing ging hij in op de ontwikkelingen in de gezondheid en welbevinden met name van de bewoners van Overijssel. Zijn focus lag daarbij ook op verschillen in de diverse gebieden van de provincie. Ook ging hij in op de vergrijzing, en kwam daarbij tot een aanzienlijk optimistischer beeld dan we gebruikelijk zien.