Jan Rotmans (29-08-2013)

Tijdens zijn lezing probeert Jan Rotmans onder de huid van de aanwezigen te komen, zodat ze niet meer rustig slapen. Tijd is zijn beste metgezel, wat meer staat voor de samenleving die aan het veranderen is. Rotmans is blij onderdeel te zijn van deze kantelperiode, een periode waarin heel veel tegelijk verandert. Wij mensen hebben het vermogen ons snel aan te passen aan veranderingen.
We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit gebeurt maar eens in de 100 jaar. De laatste keer was eind 19e eeuw, toen er nog sprake was van weinig zorg, onderwijs en kiesrecht. Daarna werd er overgeorganiseerd in een moderniseringsproces. Nu is er sprake van reflexerende modernisering, waarin we onze eigen uitgangspunten ter discussie stellen. Dit is het fundament voor een nieuw type samenleving.

 

Indicaties van een kantelperiode, zijn een collectief unheimisch gevoel, chaos, dynamiek en een nieuwe macht van onderop, geen duidelijke richting, creatieve mensen en conflicten tussen de bestaande en nieuwe orde. We hebben onder andere te maken met gebrek aan leiderschap. Rutte roept de burger op een auto te kopen, maar dat is niet de manier om om te gaan met complexiteit. Datzelfde geldt voor de uitspraak van Asscher dat we de crisis over 2 jaar hebben bedwongen. Er zijn steeds meer conflicten tussen de bestaande macht die het willen houden bij het oude en mensen die willen veranderen en de macht willen krijgen. In het jaarverslag van Raad van State staat letterlijk vanuit Rotmans boek beschreven dat Nederland zich in een overgangssituatie bevindt. Veel politici voortschrijdend inzicht, Wouter Bos met de kennis van nu) Wat betreft nieuw leiderschap, moeten we hopen op politici, maar de kanteling is niet te benaderen en op te lossen vanuit 1 politieke zienswijze. Leiderschap zit in ons, in nieuwe netwerken, in mensen in de samenleving…..