Joke Brinkman

Joke Brinkman

Toelichting op bijdrage van Joke Brinkman en Henk Fernee, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Mienskip en Noaberschap, vooruit naar vroeger
Mienskip en Noaberschap zijn eeuwenoude samenlevingsvormen. Wat zijn kenmerken, waarden en uitingsvormen die daarbij horen? Hoe heeft het zich ontwikkeld, maar vooral wat heeft het ons nu nog te zeggen? Is er een vertaalslag te maken naar 2017? Welke rol kunnen overheden en maatschappelijke organisaties hierin spelen?

 

Joke Brinkman is sociaal werker/ouderenconsulent bij Wijkracht Hengelo. Henk Fernee is teamleider onderzoek bij het Fries Sociaal Planbureau.