Jos van der Lans (08-03-2012)

Weg uit de systeemwereld; de leefwereld als spreekkamer! Het is Power to the people 2.0 volgens Jos van der Lans

 

De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter. De overheid raakt steeds meer verzeild in haar eigen systeem, terwijl de burger het contact met deze overheid verloren is. Power to the people 2.0… Maar hoe?

 

We staan aan de vooravond van een lang proces dat de verhouding tussen de overheid en burgers verandert. De burgers wil dit graag, maar weet tegelijkertijd niet precies hoe. Verantwoordelijkheden verschuiven steeds meer naar gemeentelijk niveau. Je ziet dat ook gemeenten nog zoekende zijn hoe zij deze nieuwe relatie met de burger vorm kunnen geven. Een uniek moment in de verzorgingsstaat!

 

Hoe kan dit? Tot halverwege de jaren 60 zat de overheid bovenop haar burgers. De overheid was betweterig en zag het als haar taak om burgers fatsoenlijk gedrag te leren. Op een gegeven moment wilde de burger dit niet meer: weg met die betutteling, oude patronen werken niet meer. Burgers zagen overheidsbemoeienis niet meer als genade, maar vonden dat zij recht had op bijvoorbeeld een uitkering. Het idee ontstond dat de samenleving maakbaar is. Dit is een andere manier van denken…..