Koos van Dijken

Koos van Dijken

Toelichting op bijdrage van Koos van Dijken, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Soort zoekt soort: stimuleren of remmen?
De ruimtelijk-fysieke verschillen nemen in Nederland op allerlei wijzen toe. Tussen regio’s, tussen steden, tussen steden en gemeenten, en tussen wijken en buurten. De workshop richt zich op de ruimtelijke uitsortering en segregatie tussen wijken en buurten: ‘soort zoekt soort’. Is dat een probleem of is dat een zege? Hoe groot is het probleem of de zege? Wat zijn de beleidsmaatregelen om een gewenste richting (meer of minder ruimtelijke segregatie) te bevorderen? De hoogopgeleide, goedverdienende en creatieve inwoners kiezen voor een (dure) woonomgeving die gekenmerkt worden door een mix van woningen, goede scholen, stedelijke voorzieningen (theaters, bioscopen, podia), kinderopvang, horeca, broedplaatsen, werkruimtes, ateliers, parken, pleinen en allerlei vormen van bedrijven en bedrijfjes. Andere inwoners kiezen (vrijwillig of gedwongen) voor monofunctionele, modernistische, naoorlogse wijken die in snel tempo probleemcumulatiegebieden en kwetsbare wijken worden. Na een inleiding wordt in de workshop gezamenlijk naar een (nieuw of opgepoetst) handelingsperspectief gezocht.

 

Koos van Dijken is algemeen econoom, was 25 jaar beleidsonderzoeker bij diverse onderzoeksbureaus en houdt zich de laatste tien jaar bij Platform31, als senior-onderzoeker, bezig met stedelijke en regionale vraagstukken. Koos wordt regelmatig door Nederlandse steden en gemeenten gevraagd om hun beleid- en beleidsprioriteiten te beoordelen in het licht van actuele trends, ontwikkelingen en opgaven. Het zoeken naar oplossingen voor groeiende tegenstellingen maakt daar onderdeel van uit. Recent heeft hij met collega’s voor de G32-steden de meest actuele trends, ontwikkelingen en opgaven geschetst in Koos van Dijken (red.), Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden. Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v., Platform31, Den Haag, 21 april 2017.