Foto Krijn Poppe - wijzen in het oosten

Krijn Poppe (06-09-2018)

De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinetsbeleid zou met nieuw voedselbeleid deze omslag moeten bewerkstelligen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken en de kansen – die er ook zijn – zo veel mogelijk te benutten. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn recente advies ‘Duurzaam en gezond’. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn op lokaal en provinciaal niveau en voor welke uitdagingen staat het bedrijfsleven?

 

Krijn Poppe is lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Hij is als econoom verbonden aan Wageningen UR, is boerenzoon en was tot 2017 mede-eigenaar van een boerderij in Flevoland.

 

 

De Twentse Editie van de lezingenreeks de Wijzen in het Oosten is een initiatief van Trendbureau Overijsselen Kennispunt Twente. 

 

Afbeeldingsresultaat voor kennispunt twente