Krijn van Beek

Toelichting op bijdrage van Krijn van Beek, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Ontplaatst en Overbodig, of de noodzaak van nieuwe verbindingen in de netwerksamenleving
In deze workshop gaan de deelnemers samen een nieuwe inclusiviteit ontwerpen. We staan eerst stil bij de redenen waarom mensen zich in onze tijd achtergelaten en overbodig kunnen voelen. Hoe verhoudt zich dat tot onze eigen sociale betrokkenheid? De uitdaging is om onze leefomgeving zo vorm te geven dat de kans afneemt dat mensen achterblijven. Voor deze uitdaging gaan we samen een kleine interventie ontwerpen die past bij dynamiek van onze huidige samenleving.