Maarten Allers

Toelichting op bijdrage van Maarten Allers, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Sociaaleconomische beleid: wat kunnen gemeenten en provincies doen?
Sociaaleconomische verschillen tussen regio’s nemen toe en de rijksoverheid probeert deze trend nog te versterken om de nationale economie te stimuleren. Op basis van enkele maatschappelijke trends wordt verkend welke mogelijkheden gemeenten en provincies hebben om hun sociaaleconomische positie te versterken – en wat zij beter kunnen laten.