Maarten Haijer (29-10-2013)

Hajer begint zijn lezing met beelden van China. Onze toekomst ligt in China, maar in zekere zin ook het verleden. Expats hebben moeite om het management te overtuigen naar China te gaan, grotendeels door het luchtvervuilingsprobleem daar. China is het land van de smartphone, het icoon van de toekomstige schone, technologische wereld. Eigenlijk misplaatst in de smogwereld die andere foto’s van China laten zien. Maar het is net als ons eigen verleden (Rijnmond), toen heette het alleen nog milieuhygiëne. Er werd destijds een koppeling gemaakt tussen gezondheidszorg en milieuzorg. Er werden woningen gebouw, iedereen had recht op een eengezinswoning. Maar soms werd er op verontreinigde grond gebouwd, waar bijvoorbeeld chemisch afval was gedumpt. De problemen werden maar ten dele opgelost, ze werden vooral afgedekt. De problemen met bodem, water, lucht en geluid waren de compartimenten van het milieubeleid.

 

Hajer vindt het jammer dat de successen die alle ambtenaren en politici hebben bewerkstelligd, maar weinig worden gevierd. Maar er is juist een ontkoppeling gerealiseerd; de economische groei stijgt, maar de milieudruk daalt. In termen van consumptie en landgebruik verbruiken we 4x onze planeet; dit moet radicaal worden teruggebracht. Het is de uitdaging van de 21e eeuw om schone technologie te realiseren, dat is de opdracht van onze generaties. In Nederland zijn we buitengewoon goed in het recyclen van bouwafval; dit is een internationale benchmark. Maar we doen het minder goed op het gebied van klimaat, met uitzondering van verzuring en bemesting. Doordat we meer hebben nagedacht over integraal natuurbeleid, zijn er zeker successen in natuurbeleid te benoemen. Dat van de wolf bleek niet waar te zijn, maar het feit dat we nieuwsitems hebben over overreden otters, laat zien dat ze weer aanwezig zijn in het Nederlandse landschap en daar kunnen leven. Dat was het doel van de EHS (ecologische hoofdstructuur in de jaren ’80). We zouden vertrouwen moeten kunnen putten uit de realisatie van het verleden om toekomstige uitdagingen aan te durven gaan. Hierin liggen de kansen van Nederland…..