Margalith Kleijwegt (10-05-2016)

Margalith Kleijwegt schetste in haar lezing hoe zij in de loop van haar journalistieke loopbaan Twee Werelden zag ontstaan. Die tussen allochtoon en autochtoon, beschreven in haar boek ‘Onzichtbare Ouders, de buurt van Mohammed B’ (2005). Maar tegelijkertijd ook die tussen burger en bestuur. Hoe verklein je die afstand? Of zijn we daarvoor al te laat? Onlangs publiceerde zij in opdracht van minister Bussemaker de rapportage ‘Twee werelden, twee werkelijkheden’. Ze maakte een rondgang langs vmbo’s, mbo’s en hbo’s en beschreef hoe gevoelige maatschappelijke kwesties de klas binnendringen en de reactie van docenten op vaak complexe situaties. Waar wringt het? Wat hebben docenten en scholen nodig om lastige gesprekken goed te laten verlopen? Kleijwegt zal ook ingaan op de mogelijke rol van beleidsmakers en politici.

Margalith Kleijwegt werkte jarenlang voor het weekblad Vrij Nederland waar ze toonaangevende verhalen schreef op het gebied van onderwijs, opvoeding en de multiculturele samenleving. Ze probeert beleid te vertalen naar concrete verhalen. Sinds 2012 is ze zelfstandig onderzoeker en journalist, ze schreef rapporten voor de gemeente Amsterdam en voor het AMC. Daarnaast  publiceert ze onder andere in De Groene Amsterdammer en in Vrij Nederland.