Marja Jager

Marja Jager-Vreugdenhil

Toelichting op bijdrage van Marja Jager-Vreugdenhil, jaarcongres 2017

 

Geven en ontvangen – wederkerigheid in het contact tussen mensen met en zonder beperking
Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein volgen onderzoekers van hogeschool Viaa vier projecten waarin buurtbewoners met en zonder beperking elkaar ontmoeten. De verwachting is dat ze hierdoor sociale contacten opdoen en een sterker sociaal netwerk krijgen. In deze workshop denk ik er graag met de deelnemers over na wat ervoor nodig is om contact op zulke plekken tot stand te brengen. En ik geef een inkijkje in de tussentijdse resultaten: ontstaat er daadwerkelijk wederkerig contact?’

 


Marja Jager-Vreugdenhil is werkzaam als lector bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de hogeschool VIAA. Zij verricht onderzoek naar verschillende vormen van participatie, binnen de onderzoekslijn Jeugd en jongeren en Kerken, buurten en wijken.