Marjan Minnesma - Trendbureau Overijssel

Marjan Minnesma (21-03-2019)

21 maart 2019, 16.00 – 18.00 uur, Provinciehuis Zwolle

 

OPSCHALEN EN OPSCHIETEN

 

‘We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Die snelheid is ook noodzakelijk én gaat ons veel voordelen opleveren. Als we ambitieuze doelen stellen, uitdragen en actief najagen, kan er veel veranderkracht uit de maatschappij loskomen. Daar komen zeker allerlei vormen van (technische) innovaties aan te pas, maar óók een andere mentaliteit.’

 

Dinsdag 9 oktober 2018 stelde het Gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse staat verplicht is stappen te nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het vonnis riep zeer uiteenlopende reacties op: als keerpunt in de milieurechtspraak maar ook als gevaar voor de rechtstaat. Laat u bijpraten over oplossingen, over het toejuichen van groene daden van individuele inwoners maar ook waarom de overheid moet ingrijpen.

 

Na banen bij Novem, Greenpeace en de VU, schreef Minnesma met hoogleraar Jan Rotmans Urgenda; een ‘urgente agenda’ voor Nederland die als opiniestuk in 2007 in NRC Handelsblad verscheen. Het manifest riep op om een brede ‘duurzaamheidsbeweging’ te vormen, van ondernemers en milieuorganisaties, tot boeren en universiteiten.

 

Marjan Minnesma studeerde recht, filosofie en bedrijfskunde.

 

Bekijk of download HIER de presentatie Opschalen en Opschieten.