Marjolein van Asselt (13-01-2011)

“De toekomst is het speelveld van de macht”. En daarom zijn beleidsgerichte toekomstverkenningen zo interessant. Dat zegt hoogleraar Marjolein van Asselt.

 

De toekomst is een wonderlijk verschijnsel. Ze bestaat niet nu, er is geen data over beschikbaar, maar is wel constant punt van discussie. “De toekomst is het speelveld van de macht”. En daarom zijn beleidsgerichte toekomstverkenningen zo interessant. Marjolein van Asselt pleit in haar lezing ‘Dromen van Maakbaarheid: omgaan met onzekerheid’, voor duidelijke toekomstverkenningen, waarbij experts de scenario’s uitwerken waarover politici uiteindelijk keuzes maken voor hun beleid.

 

Marjolein van Asselt is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar Risk Governance aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft recent het WRR-rapport ‘Uit Zicht’ gepubliceerd, over de manier waarop toekomstverkenningen kunnen worden gebruikt in het beleid. Hierin zijn 23 toekomstverkenningen grondig geanalyseerd. Kernpunt: de toekomst is onzeker, maar wel beïnvloedbaar.

 

Strijd om de toekomst Volgens Van Asselt is de toekomst van groot belang voor beleidspolitiek. “De toekomst is het speelveld van de macht. Alle politiek gaat uiteindelijk om de toekomst. Een politicus die beweert dat de toekomst hem niet interesseert, heeft weinig kans om gekozen te worden. Politiek is een strijd om de toekomst.” Vooral rond verkiezingstijd hoor je politici over beloften voor de toekomst, maar ze gebruiken het ook als politieke erfenis; wanneer politici zeker weten dat ze niet terugkomen, willen ze iets nalaten voor de lange termijn. Daarom zijn toekomstverkenningen ook zo interessant voor politici. Volgens Wouter Bos worden verkiezingen niet gewonnen met beleidsresultaten, maar met een verhaal over de toekomst. Maar wat is eigenlijk een goede toekomstverkenning?…..