Foto Melanie Peters

Melanie Peters (27-09-2018)

Op 27 september 2018 zal Melanie Peters in het kader van de Wijzen in het Oosten lezingencyclus een lezing geven over het opnemen van maatschappelijke waarden in technologische ontwikkelingen als big data of robotisering.

 

Dr. ir. Melanie Peters is sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Zij heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijk krachtenveld. Ze is levensmiddelentechnoloog en toxicoloog (Wageningen Universiteit) en gepromoveerd aan Imperial College, London.

 

Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. Zij vertegenwoordigde Nederland in internationale gremia en vertegenwoordigde Consumers International onder andere bij de VN, WTO en OESO.

 

Peters is ook onafhankelijk Lid van het nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

De lezing is op 27 september 2018 van 16.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis te Zwolle (Luttenbergstraat 2). Aansluitend discussie en borrel van 17.00 tot 18.00 uur.