Mirjan Oude Vrielink

Toelichting op bijdrage van Mirjan Oude Vrielink en Lidy Noorman, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Professional en burger: twee handen, één buik
Een nieuw sociaal contract vraagt een andere manier van samenleven. Hoe kunnen we daar met burgerinitiatieven aan bijdragen? In deze sessie zetten we inzichten uit onderzoek en praktijk op een rij. Daarna gaan we groepsgewijs in gesprek over een initiatief dat je graag ziet ontstaan of groter groeien: wat kun je als burger en professional betekenen en hoe kunnen we zorgen dat iedereen ervan profiteert?”