Mohamed Ajouaou (14-09-2017)

Islam in Nederland, kansen en uitdagingen.

 

Hoe ziet de islamitische religiositeit eruit en hoe manifesteert hij zich in de Nederlandse context? Wat is de plaats van de Nederlandse kernwaarden (zoals scheiding van kerks en staat, democratie en vrijheid van expressie) in deze religiositeit? Wat moet je als samenleving omarmen, tolereren of juist ter discussie stellen als het gaat om deze religiositeit en hoe doe je dat?

 

Dr. Mohamed Ajouaou (1968) is universitair docent islamitische theologie aan de VU Amsterdam en KU Leuven. Daarnaast is hij hoofd islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is lid van het theologische elftal van Trouw en auteur van o.a. Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslims (Meinema 2014).

 

De lezing van Mohamed Ajouaou vond plaats op 14 september 2017