Nico Wilterdink (13-12-2011)

Nico Wilterdink is hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. auteur van het boek ‘Samenlevingen’. Sociaal economische ongelijkheid… wat is dat? Hoe zit dit in Nederland? Kunnen we hier iets aan doen of veranderen wij langzaam in een land als Amerika?

 

Hierop gaf Nico Wilterdink zijn visie in een lezing over sociale ongelijkheid. Nico Wilterdink is hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. auteur van het boek ‘Samenlevingen’. Met sociale ongelijkheid wordt de ongelijkheid in inkomen, bezit, arbeids- en levenskansen bedoeld. ‘We hebben het vaak over het inkomen, omdat dit goed te meten is’ vertelt Wilterdink, ‘maar het onderwerp is dus breder. Als je naar het verleden kijkt, zie je dat vanaf de eerste wereldoorlog de inkomensverschillen zijn afgenomen. Deze trend duurde tot aan het begin van de jaren tachtig. Toen sloeg dit om en werden de inkomensverschillen weer groter. ‘ Ongelijkheid Sociaal economische ongelijkheid is een fenomeen dat internationaal voorkomt. Je ziet deze trend in een gematigde vorm ook in Nederland. Wilterdink: ‘Het begon hier in 1983. Het regeringsbeleid veranderde als reactie op de recessie, werkloosheid, slechte economie, stijgende loonkosten, belastingen en premiedrukken. Hoge loonkosten zorgden ervoor dat steeds meer bedrijven naar het buitenland vertrokken. Om hier iets aan te doen nam de overheid een aantal maatregelen. Denk hierbij aan lagere en minder uitkeringen, loonmatiging en een verlaging van de winstbelasting. Dit was het begin van de denivellering en dit heeft doorgezet.’…..