Paul Schnabel (08-06-2009)

De effecten van de economische crisis op de financiën van het Rijk

 

Er hebben zich de afgelopen maanden enkele drastische ontwikkelingen voorgedaan. Een aantal maanden geleden lag de focus nog op groei, een tekort aan olie en andere grondstoffen en een tekort op de arbeidsmarkt. Daarnaast was er sprake van een solide Rijksbegroting met een overschot en een relatief beperkte nationale schuld. Nu, na de reddingsoperaties, hebben we te maken met een compleet andere situatie wat betreft de Rijksfinanciën en is de nationale schuld snel gestegen.
Hoewel een aantal effecten van de crisis momenteel nog niet merkbaar zijn zullen wij die binnenkort wel gaan ervaren. Zo zal de werkgelegenheid volgens het CPB sterk gaan afnemen. De maatregelen die nu getroffen worden draaien voornamelijk om het beheersen van macro-effecten en worden nog niet vertaald naar microniveau (wat betekent het voor de individuele burger). Ondernemers geven aan dat de crisis verloopt langs het ‘L-model’: een zeer steile daling, gevolgd door een langdurige periode waarin we op een lager niveau blijven steken. Met andere woorden: een groei naar het niveau van voor de crisis zal nog lang op zich laten wachten.
We zijn in Nederland, zeker in de Randstad, sterk afhankelijk geworden van één bepaalde economische sector. We moeten ons afvragen of het wijsheid is te blijven inzetten op de afhankelijkheid van een beperkt aantal sectoren…..