Paul Schnabel

Toelichting op bijdrage van Paul Schnabel, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Voorstellingen en voorstellen
De Nederlandse samenleving wordt steeds meer voorgesteld als een theater van tegenstellingen. Anders dan in de ‘republiek van rivaliteiten’, zoals Piet de Rooy zijn geschiedenis van Nederland sinds 1813 doopte, gaat het nu
minder om het doorzetten van het eigen belang en dus de eigen groep, maar meer om het afzetten tegen de andere groep die het eigen belang tot algemeen belang probeert te verheffen. In de republiek der rivaliteiten werden steeds oplossingen gevonden, maar voor het theater van tegenstellingen zijn er voorlopig alleen nog voorzichtige voorstellen. Kunnen zij er voor zorgen dat er een goed einde komt aan de voorstelling?