Rinske van Noortwijk

Toelichting op bijdrage van Rinske van Noortwijk, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Maatschappelijke initiatieven als bindweefsel
In burgerinitiatieven ontmoeten mensen elkaar rond onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze mensen treffen elkaar niet vanzelfsprekend, de samenstelling van de groep is vaak heel divers. Maar door samen te werken aan een maatschappelijk thema dat hen raakt, smeden zij een band. Die band is van grote waarde. Alleen al om deze reden zouden we burgerinitiatieven moeten koesteren. Toch hebben de meeste initiatieven het moeilijk. Willen wij burgerinitiatieven uit de marche halen, en de ruimte geven die nodig is, dan zijn radicale keuzes noodzakelijk.