Saskia Stuiveling (19-02-2015)

Saskia Stuiveling is president van de Algemene Rekenkamer. Eind maart zal de Rekenkamer haar tweede Trendrapport uitbrengen. Tijdens de lezing van Pauline Meurs in de cyclus ´De Wijzen in het Oosten´ ging ze in op de resultaten uit het rapport.