Sietske Veenman

Sietske Veenman is docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit, afdeling Geografie, Planologie en Milieu. Zij toont ons de kracht van verhalen bij het nadenken over de toekomst. We kennen de toekomst niet, maar we creëren hem wel. Verhalen over de toekomst beïnvloeden gedrag, ze bepalen wat mensen doen of laten. Verhalen sorteren bepaalde toekomsten voor en snijden andere toekomsten de pas af. Verhalen vormen de brug tussen heden, verleden én geven de toekomst vorm. Sietske stelt dat we juist daarom die verhalen goed moeten doordenken.