Stefan Hartman- Trendbureau Overijssel

Stefan Hartman

Stefan Hartman is expert op het gebied van toerisme. Hij is programmadirecteur bij European Tourism Futures Institute (ETFI), NHL Stenden University. Ook verricht hij onderzoek gericht op de vrijetijdseconomie. Stefan is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de ontwikkeling en planning van vrijetijdslandschappen. Hij is daarmee de specialist op het snijvlak van ruimtelijke planning, toerisme en recreatie.