Trudie Knijn

Trudie Knijn is spreker op het Jaarcongres over Idealen op 18 oktober 2018.

 

Prof. dr. Trudie Knijn is hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en visiting professor aan de Universiteit van Johannesburg. Ze coördineert een Europees vergelijkend onderzoek naar ‘Justice and Fairness’ (ETHOS, Horizon2020), en was als onderzoeker verbonden aan een aantal andere Europees vergelijkende onderzoeken naar solidariteit (Solidus, Horizon2020) en Europees burgerschap (bEUcitizen, Fp7). In het kader van dat laatste onderzoek publiceerde ze in 2018 als co-editor Moving Beyond Barriersen Gender and Generational Division in EU Citizenship, beide bij Edward Elgar Publshing. In Zuid Afrika is ze betrokken bij diverse onderzoeken van het Centre for Development in Africa (CSDA) naar de ondersteuning van arme gezinnen in Soweto.

 

Workshop: Solidariteit als gepraktiseerd ideaal — door burgers.

Burgers zien eerder dan politici de behoeften van kwetsbare medeburgers; en doen er iets aan. Dat constateerden wij in een groot Europees vergelijkend onderzoek naar solidariteit, dat wil zeggen de inzet voor mensen die tussen wal en schip vallen; arme mensen, vluchtelingen, jongeren van 18 jaar en ouder die buiten de jeugdzorg vallen, mensen met schulden, functioneel analfabeten etc.  Wat ons ook opvalt is dat – anders dan een aantal decennia geleden, en ook anders dan in veel andere Europese landen – deze vrijwilligers weinig activistisch zijn, men knapt het zelf wel op en pogingen om de politiek haar verantwoordelijkheid te laten nemen blijven achterweg of stranden. Is dit het gevolg van een algemeen gedeeld geloof in de participatiesamenleving of van gebrek aan vertrouwen in de politiek? En wat betekent ‘solidariteit’ als principe wanneer dit geen onderdeel (meer) uitmaakt van de politieke agenda?

 

Wilt u bij jaarcongres aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link.