Vera Bauman

Toelichting op bijdrage van Vera Bauman, jaarcongres 5 oktober 2017

 

WIJsamenleving Rotterdam
Met dialoogsessies en een Charter van Compassie stimuleert en ondersteunt WIJsamenleving nieuwe netwerken in de stad – en versterkt het de  sociale weerbaarheid en veerkracht van Rotterdam. Vele Rotterdammers en Rotterdamse organisaties werken in talloze vormen (op scholen, in buurthuizen, theaters, op straat, en moskeeën en kerken) aan de WIJsamenleving.  Programmaleider Vera Bauman deelt de ervaringen uit één van de ruwere steden van ons land. Waar liggen kansen voor Overijssel, en waar moeten we op letten?