Vincent Marchau

Vincent Marchau  is spreker op het Jaarcongres over Idealen op 18 oktober 2018. 

 

Prof. dr. ir. Vincent Marchau is hoogleraar ‘Onzekerheid en Adaptiviteit van Maatschappelijke Systemen’. Deze leerstoel wordt ondersteund door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op lange-termijn planning onder onzekerheid op domeinen als transport, infrastructuur, logistiek, ruimte, energie, water, en security.

 

Workshop: adaptief plannen in onzekere tijden.

Hoe realiseert u idealen in een wereld vol onzekerheden? ‘Regeren is vooruitzien’ is een veel gehoorde uitspraak. Maar vooruitzien is lastig als sprake is van ‘diepe onzekerheid’ – de situatie waarin we niet weten en/of niet eens zijn wat de toekomst zou kunnen brengen. Dat vereist een nieuwe manier van denken, dat niet uitgaat van een kenbare, eenduidige en voorspelde toekomst, maar van een wijd spectrum van allerlei mogelijke toekomsten. In beleidsontwikkeling kunnen deze diepe onzekerheden meegenomen worden door een zgn. adaptieve benadering. Op die manier kunt u bij onverwachte gebeurtenissen klaar staan met de juiste maatregelen om bij te sturen.