Wim van Ree

Wim van Ree

Toelichting op bijdrage van Wim van Ree, jaarcongres 5 oktober 2017

 

We zijn er nog!
Kerken willen mensen helpen. Het  Diaconaal Platform zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid. Het Platform wil omzien naar die mensen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Wim van Ree vertelt over hoe samenwerkende kerken nieuwe invulling proberen te geven aan het eeuwenoude en door de bijbel geïnspireerde principe van barmhartigheid.

 

Wim van Ree, diaconaal consulent van de Protestantse Gemeente Zwolle en secretaris van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ).