Winnie Sorgdrager

Toelichting op bijdrage van Winnie Sorgdrager, jaarcongres 5 oktober 2017

 

Bijdragen aan de rechtsstaat
In een artikel in het Financieel Dagblad schrijft Kim Putters: “De democratische rechtsstaat bracht ons vrijheid en welvaart, maar moet ons er nu voor behoeden om die verworvenheden te verliezen.” Hij vindt dat we de burgerplicht hebben om daaraan bij te dragen. Hoe kan die bijdrage worden ingevuld? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor instituties, organisaties en personen?

 

Benieuwd naar het volledige programma van het Jaarcongres op 5 oktober in Deventer. Bekijk deze link

 

Wilt u bij jaarcongres aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link.