Yttje Feddes (11-11-2009)

‘Hou het idee van de landgoederen overeind, en ga heel zorgvuldig om met intensieve veehouderij’. Dit is één van de adviezen van Yttje Feddes aan Overijssel.

 

Yttje Feddes is rijksadviseur op het gebied van landschap. Dit houdt in dat zij zich, met een aantal collega’s, bezighoudt met vraagstukken en adviezen op landelijk niveau over de invulling van het Nederlandse landschap. Daarvoor neemt de overheid vaak een landschapsadviseur in de arm. ‘Wij geven advies voor alle grote vragen op nationale schaal. Voor zover ik het nu kan zien doet Overijssel het goed’ aldus Yttje Feddes.

 

Het gedeelde landschap Het landschap is van ons allemaal. Het is een afspiegeling van de mensen die er wonen. Toch hebben bewoners en organisaties vaak verschillende ambities voor een landschap. De vraag is vaak: hoe verwezenlijken we samen de ambities voor een landschap?

 

Vroeger De vraag is tegenwoordig of we wel dezelfde ideaalbeelden hebben. Vroeger had iedereen dezelfde ideaalbeelden voor een landschap. Het land werd vooral op een nuttige manier gebruikt. Iedereen had hetzelfde doel: de woeste gronden ontginnen.