03/03/2015

Tubbergen en Staphorst als goudkust van Overijssel

Het CBS publiceert periodiek een overzicht Welvaart in Nederland [1]. Het is zo´n boekje met droge cijfers die veel zorgen verbergen, en aan flarden geschoten dromen. De crisis houdt huis. De koopkracht ging voor het derde achtereenvolgende jaar achteruit. Het vermogen van mensen verdampt in hoog tempo, natuurlijk vooral vanwege de dalende huizenprijzen. Weg pensioen, weg kans om te verhuizen.

De situatie in Overijssel is eigenlijk opmerkelijk. We scoren qua inkomens gemiddeld. Maar dat geldt niet voor de vermogens. De Overijsselaars zitten beslist bovengemiddeld in de slappe was. In grote delen van het landelijk gebied kennen gemeenten 40 tot 50% vermogende huishoudens. Vooral Staphorst en Tubbergen springen er uit, met meer dan 50% vermogende huishoudens (zie het kaartje op blz. 76).

 

Hoe moeten we deze rijkdom verklaren? Een deel van het verhaal ligt voor de hand. Ouderen zijn vaker vermogend dan jongeren. En grote delen van het landelijk gebied van Overijssel zijn behoorlijk grijs. Maar voor een gemeente als Staphorst geldt dat niet. Daar is de verklaring wellicht cultureel. De spaarzin kan er groter zijn, of het huis is van generatie op generatie in de familie gebleven.

 

Voetnoten:

  1.  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5D87FF45-3EBE-488A-AC98-11AE08902FE1/0/2014welvaartinNederlandpub.pdf