Binnensteden

Afgeronde toekomstverkenningen

Binnensteden

Hoe ziet de Overijsselse binnenstad er over 10 jaar uit? Wat is ons antwoord op de veranderingen in de detailhandel? Hoe beïnvloeden de vergrijzing of nieuwe manieren van wonen, werken en winkelen het beeld en karakter van deze toekomstige binnensteden? Wat zijn de belangrijkste actoren in de binnenstad van de toekomst? En wat kunnen overheid en politiek doen om op deze toekomst te sturen of hierop te anticiperen?

 

Hoe moeten de overheid en het bestuur de ontwikkeling duiden en hier de komende jaren mee omgaan? Om die vraag te helpen beantwoorden geeft de toekomstverkenning ‘Binnensteden’ inzicht in de huidige staat van Overijsselse binnensteden en belangrijke trends. Daarnaast verkennen vier scenario’s enkele mogelijke ontwikkelingen, hun impact op de Overijsselse binnenstad en bijbehorende handelingsperspectieven. De toekomstverkenning sluit af met een agenda voor de toekomst. Deze geeft overheden en bestuurders enkele handvatten om vraagstukken omtrent de ontwikkeling van binnensteden lokaal te agenderen en op te pakken.

Rapport 'Binnensteden'

In Overijsselse binnensteden neemt de leegstand toe. Vaak met negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid, leefbaarheid, het functioneren van delen van de binnenstad. Wat
is er in de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen partijen hier het best mee omgaan? De toekomstverkenning ‘Binnensteden’ biedt een analyse van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad. De verkenning beoogt bovendien inspiratie te bieden voor een adequate reactie op deze ontwikkelingen.

KLIK HIER OM HET RAPPORT TE DOWNLOADEN

Drie essays over de toekomst van de Overijsselse Binnensteden

Drie experts schreven in opdracht van het Trendbureau Overijssel een essay over de toekomst van de Overijsselse binnensteden.

 

  • De functie van binnensteden in de stedelijke economie door ESD2
    Download essay.
  • Spiegelbeelden voor de toekomst van de Overijsselse binnensteden door Shinsekai Analysis
    Download essay.
  • Dynamiek en ontwikkelstrategieën in de binnenstad door Erwin van der Krabben
    Download essay.

Feiten & Mythen

Er is een overzicht gemaakt van feiten, mythen en onzekerheden, waarin we bevindingen van ons literatuuronderzoek samenvatten en de gesignaleerde trends met cijfers illustreren.

Congres 'Binnensteden'

Op 19 september 2013 is er een congres gehouden over de toekomst van de binnenstad. Adri Duivesteijn was één van de keynotesprekers en aanwezigen konden deelnemen aan twaalf workshops over het onderwerp.

Bekijk de lezing van Adri van Duivesteijn of de presentaties van de twaalf workshops