Diversiteit

Afgeronde toekomstverkenningen

Diversiteit

In de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ draait het om de vragen: Welke feiten en mythen bestaan er rond diversiteit in het publieke debat? En op welke manieren kan in de provincie Overijssel worden omgegaan met diversiteit?

Rapport 'Diversiteit'

De belangrijkste bevindingen uit 2011

Diversiteit heeft een bijzonder karakter: je wilt het hebben, maar niet te veel ervan. Diversiteit levert spanning op: gelijken vinden het veiliger om met gelijken om te gaan. Het vreemde is on- voorspelbaar, een beetje gevaarlijk. Maar al te veel gelijken wordt ook weer een beetje saai. Na kilometers weide is het leuk om een keer een bos te zien, of een plas. Een samenleving wordt ook krachtiger als hij veelzijdiger is. Dat raadselachtige karakter: je moet diversiteit hebben, maar niet teveel, zorgt ook voor maatschappelijke spanning. En om die reden is het interessant hoe diversiteit zich zou kunnen ontwikkelen. Ook in Overijssel.

Klik hier om het rapport 'diversiteit' te downloaden

Scenario's over 'Diversiteit'

Vier toekomstbeelden voor Overijssel

In de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ heeft het Trendbureau Overijssel ervoor gekozen om normatieve scenario’s te gebruiken, gewenste toekomstbeelden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) raadt aan om normatieve scenario’s te gebruiken op het moment dat er meerdere sterk verschillende visies bestaan over de gewenste toekomstige ontwikkeling van een onderwerp. Diversiteit is zo’n gepolitiseerd onderwerp. Vanuit één grondgedachte zijn de werelden uitgewerkt voor diverse onderdelen: van economie tot landschap, van sociale cohesie tot politiek.

Scenario analyse + feiten & mythen

Het Trendbureau Overijssel verkent vrijwel altijd bestaande (inter)nationale scenariostudies. Ook voor de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ is gekeken naar drie landelijke studies over dit onderwerp.

 

Ook is er een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

Trendpanorama

Een overzicht van de belangrijkste trends die spelen in dit vraagstuk over diversiteit, gebaseerd op literatuur en interviews met experts

Veldexcursies

Wat zijn de verschillende invalshoeken van diversiteit in Overijssel? Om dat te onderzoeken is een verkennersgroep met mensen uit het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven zeven keer op veldexcursie gegaan. Op zoek naar diversiteit en cultuurhistorie, ondernemerschap, wonen, overheidsbeleid, leefbaar platteland, sport en onderwijs. Een impressie van wat zij zijn tegengekomen in woord en beeld.

 

Diversiteitslabotaria

Tijdens drie bijeenkomsten zijn de bevindingen uit de toekomstverkenning ‘Diversiteit’ gedeeld met mensen uit het werkveld, bestuurders en maatschappelijk betrokkenen. Samen met hen is onderzocht wat diversiteit kan/zou moeten betekenen voor Overijssel.

 

 • Economie met sprekers Danny Mekic en Patrick Geurtsen.
  15 maart 2012. In de Machinefabriek Geurtsen in Deventer spraken zo’n veertig deelnemers met elkaar over diversiteit en economie.
  Klik hier voor het verslag.
 • De Sociale Agenda met sprekers Han Entzinger, Nelleke Vedelaar en Arne Poirot.
  23 mei 2012. Deze bijeenkomst vond plaats in de brandweerkazerne te Zwolle.
  Klik hier voor het verslag.
 • Diversiteit en Ruimte met sprekers Adri van Grinsven, Gerrit Teunis en Douwe Prinsse.
  27 juni 2012. Deze bijeenkomst werd gehouden in Hardenberg.
  Klik hier voor het verslag.