Afgeronde toekomstverkenningen

Achtergrond

Op deze achtergrond pagina verwijzen we naar relevante (inter)nationale studies van derden over de toekomst van dorpen in het landelijk gebied.

Algemeen

  • De literatuurverkenning ‘Lokale gemeenschappen in het landelijk gebied’ is een samenvatting van diverse studies van onder andere het Sociaal Cultuur Planbureau en de Raad voor het Landelijk Gebied. Het document geeft informatie over de stand van zaken, historische ontwikkelingen en scenario’s toekomst platteland.
  • De raad voor het Landelijk Gebied geeft met de publicatie ‘Voor boeren, burgers en buitenlui’ een advies over de betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het landelijk gebied
  • Netwerk Platteland Kennisbank van Netwerk Platteland met verwijzingen naar meer dan 15.000 artieklen, boeken, websites, etc.

 

Studies Sociaal Cultureel Planbureau

  • Het platteland wordt nog altijd geroemd om de saamhorigheid en hulpvaardigheid. De publicatie Overgebleven dorpsleven gaat in op de vraag wat plattelandsbewoners vandaag de dag betekenen voor elkaar en hun omgeving. Zij brengt de relatie tussen de lokale sociale samenhang en de leefbaarheid en sociale vitaliteit in plattelandsgebieden in beeld.
  • Het platteland van alle Nederlanders gaat in op de vraag hoe de Nederlanders het platteland zien en beleven. Welke betekenis heeft het platteland voor wonen en recreatie? Hoe zien ze de ontwikkelingen en de toekomst van het platteland? Zijn er tussen stedelingen en plattelanders verschillen in opvattingen en waardering?
  • Het platteland van Nederland verenigt, in de ogen van veel plattelandsbewoners, het beste van twee werelden; de betrokkenheid van een dorpssamenleving en de vrijheid van een stedelijke samenleving. In de studie Het beste van twee werelden word beschreven wat we precies verstaan onder het platteland en welke scheidslijnen de plattelandsgemeenschap doorkruist.
  • Leven zonder drukte beschrijft het platteland door de ogen van de stedeling. Wat is de historische relatie tussen stedeling en het platteland? Welke maatschappelijke betekenis heeft het platteland voor de stedelijke gebruikers? En welke waarden hechten stedelingen aan het platteland van Nederland?
  • In het rapport Thuis op het platteland staat de leefsituatie van bewoners van het platteland centraal. Welke sociale ontwikkelingen heeft de plattelandsbevolking in het afgelopen decennium doorgemaakt? Verschilt de leefsituatie van plattelanders met die van stedelingen in Nederland?

 

Scenario’s 

Er zijn de afgelopen jaren al vele scenariostudies met betrekking tot het landelijk gebied uitgevoerd. Een vergelijkende analyse ervan vindt u in Alternative futures of rural areas in the EU, van het LEI in Wageningen.

De bekendste scenariostudies zijn:

De gevolgen van de complexe interactie tussen de parameters handel, milieu en armoede is in verschillende scenario’s op wereldschaal onderzocht in Between Liberalization and Protection: Four Long-term Scenarios for Trade, Poverty and the Environment

 

Sociale leefbaarheid en cohesie

 

Demografische uitdagingen

 

Ouderen en vergrijzing

  • Checklist Beter Verbonden De Checklist Beter Verbonden beschrijft voor organisaties op lokaal niveau in vijf stappen het opzetten van een lokaal aanvalsplan om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

 

Jongeren

  • Jongeren en het landelijk gebied (2002)Berkers, R.F.A. ; Linnartz, A.C. . Hoe kijken jongeren aan tegen het landelijk gebied en tegen wonen, werken en recreëren in het landelijk gebied?