Energie

Afgeronde toekomstverkenningen

Energie

Op dit moment zijn regio’s in Nederland afhankelijk van (inter)nationale energienetwerken. Dit maakt ons kwetsbaar en is ook niet altijd de meest duurzame optie. In hoeverre is lokale energiewinning en -distributie een oplossing?

 

In 2009 maakte het Trendbureau Overijssel een toekomstverkenning over energie. Mogelijke toekomsten voor energiewinning en -distributie voor Overijssel in 2030 zijn onderzocht. De resultaten van deze toekomstverkenning zijn terug te vinden in verschillende onderdelen op deze pagina.

Rapport 'energie

De belangrijkste bevindingen uit 2009

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2010 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport bestaat uit twee delen: een leperello en een cahier met daarin een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenningen

Vier scenario's

Vier toekomstbeelden over energie in Overijssel

‘Eigen Energie’, ‘New Green Deal’, ‘Going Concerns’ en ‘Een Overvloed aan Zon’ beschrijven vier mogelijke ontwikkelingen van de energievoorziening in Overijssel. Hoe ziet de wereld er in 2030 uit? Deze vier toekomstbeelden laten zien welke richting het op kan gaan.

Scenario analyse

In de scenario analyse zijn korte samenvattingen te vinden van enkele regionale, nationale en internationale scenario’s over energie. De scenario’s zijn geselecteerd op hun relevantie voor de toekomstverkenning ‘Energie’. Behalve een korte samenvatting zijn ook de internetlinks naar de volledige publicaties in dit document te vinden.

FEITEN & MYTHEN + AGENDA VOOR DE TOEKOMST

Er is een overzicht van feiten, mythen en onzekerheden gemaakt, waarin de bevindingen van het literatuuronderzoek worden samengevat en de gesignaleerde trends met cijfers geïllustreerd worden.

 

En op basis van alle cijfers, analyses en ontworpen scenario’s is speciaal voor beslissers in Overijssel een ‘Agenda voor de Toekomst’ samengesteld, waarin de belangrijkste conclusies van de trendverkenning zijn samengevat.