Afgeronde toekomstverkenningen

Achtergrond

Op deze achtergrond pagina verwijzen we naar relevante (inter)nationale studies van derden over de toekomst van energie.

Websites

  • De EnergieRaad informeert en adviseert de Nederlandse overheid over het te voeren energiebeleid. Op de website van de EnergieRaad worden eigen rapporten, nieuwsberichten uit de Nederlandse media en volledige dossiers over onderwerpen van aardwarmte tot martkwerking beschikbaar gesteld.
  • Het Energieonderzoek Centrum Nederland biedt op de website Energie.nl veel informatie aan over de geschiedenis, het heden en de toekomst van energie in Nederland.
  • Op de website van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) vind u nieuws en achtergrondinformatie over duurzame energie. ODE is een burgerorganisatie en bestaat al dertig jaar.

 

Scenario’s

  • De Shell Energy Scenario’s 2050 worden net als eerdere Shell scenario’s als leidraad genomen voor vele andere energiescenario’s. De Shell Scenario’s spelen zich af op een mondiaal schaalniveau en bieden de opties Scramble of Blueprints voor de energiesector van de toekomst.
  • Voor de trendverkenning Energie heeft het Trendbureau Overijssel een scenario-analyse gemaakt. 

 

Energiebeleid

In het rapport Brandstofmix in beweging van de Algemene Energie Raad (AER) uit 2008 worden de beperkingen die de huidige EU-regelgeving met zich mee brengt als het gaat om het vinden van de ideale, betaalbare mix van brandstof in Nederland aan de kaak gesteld.

 

Duurzame energie

  • Hoe een duurzame, lokale inrichting van verwarmen, koelen, elektriciteit en hergebruik van afvalstoffen er uit zou moeten zien, is te lezen in de publicatie Nieuwe Nuts: Duurzame bronnen, lokale business (2008). De Nieuwe Nuts is een productie van het InnovatieNetwerk en er is een informatieve Nieuwe Nuts-website waar ook alle deelonderwerpen uit de Nieuwe Nuts worden toegelicht.
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in het jaarraport Duurzame Energie in Nederland 2007 (2008) een kwantitatief overzicht van de productie en het gebruik van duurzame energie in ons land.
  • Greenpeace schreef in 2008 samen met het European Renewable Energy Council (EREC) een scenario voor het verduurzamen van de Europese energiesector: Energy (r)evolution: A sustainable global energy outlook.  

 

Energie in Overijssel

  • Het rapport Energiekansenoverzicht Overijssel (G3advies, 2008) omschrijft zowel het huidige energieverbruik in de provincie Overijssel als de mogelijkheden die er zijn voor energiebesparing en duurzame energie.

 

Media