tegenstellingen

Afgeronde toekomstverkenningen

Grotere tegenstellingen?

De landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen. De discussies rond Zwarte Piet zijn buitengewoon fel. Hetzelfde geldt voor de debatten over de komst van vluchtelingen.

 

In deze verkenningen willen we ten eerste feit en fictie van elkaar scheiden. Welke verschillen zien we toenemen in Overijssel, en welke niet? Bovendien analyseren we de dynamiek achter de toenemende verschillen. Is individualisering en de opkomst van de netwerkmaatschappij de drijvende kracht? Of gaat het om economische ontwikkelingen of de opkomst van de ´meritocratie´, waarbij het opleidingsniveau steeds belangrijker wordt?

 

Ten tweede willen we aangeven hoe we in de toekomst als Overijssel zouden kunnen reageren op toenemende verschillen. Wat kan de overheid doen? Welke andere partijen zijn cruciaal?

 

We geven de toekomstverkenning op verschillende manieren vorm. We vragen deskundigen om enkele invalshoeken uit te werken. We vragen aan scholieren welke ontwikkelingen zij zien. We organiseren gesprekken in heel Overijssel tussen mensen die op één of andere manier met groepen en de maatschappij bezig zijn: van geestelijken tot organisatoren van festivals, van buurtsportcoaches tot de vereniging van huisvrouwen.

 

Tot slot, is er ook een wetenschappelijke klankbordgroep samengesteld met Hans Boutellier (Verweij Jonker Instituut), Maarten Doorman (Universiteit Maastricht), Pieter Tops (Universiteit Tilburg), Lotte Vermeij (SCP) en Lidwien van de Wijngaert (KUN). Deze klankbordgroep ´delen´ we met Brabant Kennis, een zusterorganisatie in Brabant die een vergelijkbaar project heeft lopen.

Essaybundel 'Grotere Tegenstellingen, wat doen we ermee?'

Op 5 oktober presenteerde de voorzitter van de programmaraad Trendbureau Overijssel, Henk Jan Meijer, de essaybundel ‘Nieuwe Tegenstellingen, wat doen we ermee?’. De bundel is gemaakt in het kader van de toekomstverkenning Grotere Tegenstellingen. Hij wordt door BOOM uitgegeven en kost in de boekhandel €29,50. Het Trendbureau Overijssel kan een beperkt aantal exemplaren kosteloos verspreiden onder mensen die aan Overijssel verbonden zijn. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt u ons mailen via info@trendbureauoverijssel.nl.

 

Hieronder kunt u een aantal essays al bekijken. Voor de volledige inhoudsopgave klikt u hier.

 

Brochure 'Grotere Tegenstellingen'

Deze brochure bevat een impressie van de toekomstverkenning. De toekomstverkenning omvat ten eerste een trendanalyse: wat zeggen de cijfers als het gaat om grotere of juist kleinere verschillen? Deze ‘harde feiten’ zijn aangevuld met kwalitatief onderzoek:

 

• Groepsgesprekken: hoe beleven inwoners de ontwikkelingen in de Overijsselse samenleving? Klik hier voor het verslag.

• Schoolprojecten: wat denken jongeren over de manier waarop we met elkaar omgaan, waar zijn ze bang voor en waar hopen ze op?

• Internationale impressies: we hebben jongeren uit de hele wereld gevraagd naar hun beleving van de ontwikkeling van polarisatie.

Bekijk en download het rapport 'Grotere tegenstellingen' uit 2017

21 bijzondere gesprekken

Echte mensen uit Overijssel over tegenstellingen

Het Trendbureau heeft voor deze verkenning Overijssel doorkruist van noord tot zuid en van west tot oost. Van stad tot platteland, van autochtone Overijsselaars tot nieuw- komers, van jong tot oud, van participerend tot aan de zijlijn staand. We zochten en vonden talloze mensen die bereid waren om, heel open, met ons van gedachten te wisselen. Zelfs over een gevoelig onderwerp als polarisatie.

 

Wat we vooral wilden weten, is of mensen de tegenstellingen die in de krant en in de cijfers zijn terug te vinden, daadwerkelijk tegenkomen in hun dagelijks leven. Wat overkomt hen? Wat zien ze? Wat vinden ze daarvan? En, als het ze frustreert: wat doen ze eraan? Hoe kijken ze naar hun toekomst, en die van hun kinderen?

 

We hebben de interviews uitgewerkt tot de verhalen in het hieronder te downloaden document. Ze zijn redelijk ‘droog’ opgeschreven, om te voorkomen dat wij zelf kleur zouden toevoegen aan de uitspraken die we noteerden. We wilden zo zuiver mogelijk weergeven wat al die Overijsselaars ons vertelden.

Klik hier voor het verslag van de 21 bijzondere gesprekken.

Zes confetticongresjes

Nederland maakt zich zorgen over groeiende tegenstellingen. Zijn die er ook in Overijssel? In de periode mei-juni 2017 heeft het Trendbureau Overijssel zes bijeenkomsten georganiseerd over de trends rond dit thema. En over de vraag: hoe kunnen we reageren op grotere spanningen in de samenleving?

 

Aankomend confetticongres

  • 26 september 2017, speciale Ynnovate sessie over sociale cohesie in de bubbels van de netwerkmaatschappij. De bijeenkomst vindt plaats in gemeentehuis van Deventer, van 19.00 – 22.00 uur. // U kunt zich hier aanmelden.


Confetticongresjes uit het verleden:

Mind the Gap

Toekomstverkenning van Brabant Kennis over 'Grotere Tegenstellingen'

Verschillen in de samenleving nemen ook in Brabant toe. Zusterorganisatie Brabant Kennis kijkt in de toekomstverkenning ‘Mind the Gap’ naar de toekomst van de Brabantse samenleving, waarbij ze naast toenemende verschillen ook aandacht besteden aan nieuwe vormen van verbondenheid.

Bekijk de verkenning 'Mind the Gap' van Brabant Kennis