Lopende toekomstverkenningen

Landschap

De energietransitie, circulaire landbouw, robuuste natuur, klimaatadaptatie, wonen: er komen allerlei grote ontwikkelingen op het Overijssels landschap af. Vaak worden deze ontwikkelingen in isolatie beschouwd. Maar wat zien we als we ze combineren? Hoe ziet het Overijssels landschap er in 2050 uit? De beantwoording van deze vraag is complex: het gaat over een lange tijdsperiode, en op tal van terreinen zullen zich ontwikkelingen voordoen die we niet voorzien. Toch…ook nu al nemen we besluiten die effect zullen hebben op het landschap van de toekomst. Is het daarom niet verstandig om te kijken hoe Overijssel er uit zou kunnen zien?

De toekomstverkenning over landschap wordt door AtelierOverijssel en het Trendbureau Overijssel gezamenlijk uitgevoerd. In deze verkenning worden een viertal scenario’s ontwikkeld. De scenario’s hebben als doel om een maatschappelijke discussie in gang te zetten over het landschap in 2050.

 

 

Blogs landschap 2050

Gedurende de verkenning zullen diverse auteurs op verzoek van Atelier Overijssel en Trendbureau Overijssel blogs schrijven over het landschap. Deze blogs weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het Trendbureau.

 

Interesse in meer blogs van het Trendbureau? Bekijk ze hier en meld u aan voor een automatische update.

VERBEELDING IN SCHEMERGEBIED

Het college van rijksadviseurs heeft aan het Trendbureau gevraagd om een essay in het kader van de prijsvraag ‘Brood en Spelen’. Hier kunt u het essay downloaden.

Download essay 'Verbeelding in schemergebied'