Lopende toekomstverkenningen

Overijssel na corona: Een verkenning naar lange termijn gevolgen

De wereldwijde Coronacrisis raakt ons allemaal. Ook in Overijssel. De fase van acute crisisbeheersing lijkt achter de rug en voorzichtig komen we uit de ‘intelligente lockdown’. Daarna zullen we nog wel zoekende zijn hoe we de samenleving en economie vorm geven.  Veel partijen zijn bezig met de vraag wat deze crisis op korte termijn betekent. Welke directe gevolgen zijn er en hoe daar mee om te gaan? En langzamerhand beginnen ook steeds meer organisaties zich op verschillende manieren te oriënteren op wat de lange termijn gevolgen van deze crisis zouden kunnen zijn. Recent schreven we hier een blog over.


Benutten van ‘de ruimte van nog niet weten’
Als Trendbureau willen we ons verdiepen in deze lange termijn gevolgen. Wat leren we van de huidige crisis over kwetsbaarheden van de Overijsselse economie en samenleving? En waar toont deze crisis juist de kracht van Overijssel en kansen voor de toekomst? Dat zijn vragen waar het Trendbureau Overijssel zich de komende maanden graag op wil gaan richten. Niet om daar zo snel mogelijk een concrete lijst van actiepunten uit te kunnen afleiden. We willen juist de ruimte benutten van het nu ‘even niet precies te weten’ en daardoor ons focussen op wat belangrijk is voor de toekomst van Overijssel. Dit doen we graag samen met iedereen die hier over mee wil praten.


Eerste online bijeenkomst op 11 juni

Op donderdag 11 juni organiseren we van 10:00 – 12:00 uur een eerste verkennende bijeenkomst. Graag willen we samen met u in gesprek over de belangrijkste lange termijn vraagstukken die binnen Overijssel leven. De bijeenkomst zal online plaatsvinden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 8 juni via dit formulier.


Vragen en/of suggesties?

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel vragen of suggesties hebben voor de verkenning dan stellen wij dat zeer op prijs. Stuurt u dan een Stuurt u dan een mail naar info@trendbureauoverijssel.nl.


Dick Hoek

Projectsecretaris voor deze verkenning

Dick Hoek heeft als bestuurskundige veel ervaring op het raakvlak van kennis en beleid bij RIVM, Universiteit Twente, gemeente Hengelo en team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel. Op dit moment werkt hij voor de Provincie Overijssel aan verschillende projecten. Voor Trendbureau Overijssel is hij tot eind 2020 projectsecretaris van de verkenning Overijssel na corona: Een verkenning naar lange termijn gevolgen

 

Mail: d.hoek@overijssel.nl

Bel: 06 - 10 50 62 09

Tom Stienstra

Projectleider voor deze verkenning

Tom Stienstra is inmiddels al meer dan 5 jaar werkzaam voor de Provincie Overijssel. Hij is begonnen bij grondzaken en werkt nu aan verschillende projecten voor de Provincie Overijssel. Tom is tot eind 2020 projectleider voor de verkenning Overijssel na corona: Een verkenning naar lange termijn gevolgen.

 

 

Mail: ht.stienstra@overijssel.nl

Bel: 06 – 10982545