toerisme en recreatie in Overijssel in 2030 - Trendbureau Overijssel

Afgeronde toekomstverkenningen

Toerisme & recreatie in Overijssel in 2030:
Een verkenning van een (on)verwachte toekomst?

In deze nieuwe trendverkenning van het Trendbureau Overijssel staat het onderwerp toerisme en recreatie centraal.

 

Een wereld zonder toerisme en recreatie is nauwelijks denkbaar en wisselt snel. Zijn we toegerust op de uitdagingen van de toekomst, wordt er voldoende geïnnoveerd, heeft Overijssel voldoende potentie of moeten we in grotere verbanden optrekken? Welk aantrekkelijk aanbod wil Overijssel voor wie, waar leveren? En hoe zorgen we ervoor dat er een goede balans blijft bestaan tussen economie enerzijds en natuurlijk en sociaal kapitaal anderzijds? Naast een traditionele schets van vrij zekere en langer lopende trends, vindt u in deze verkenning ook een aantal ‘omslagpunten’. Dit zijn plotselinge ontwikkelingen die veel impact kunnen hebben op toerisme en recreatie in Overijssel. De verkenning kwam tot stand in samenwerking met MarketingOost.

 

DOWNLOAD:

Trendverkenning toerisme & recreatie in Overijssel in 2030: Een verkenning van een (on)verwachte toekomst