Trendcurve

Afgeronde toekomstverkenningen

de Trendcurve

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale zaken. Veel van die lokale zaken worden echter bepaald door ontwikkelingen die van buiten op gemeenten afkomen. Dan is de vraag: hoe gaat u daarop reageren? Denkt u: ´we kijken wel wat ´t wordt´? Of vindt u dat uw gemeente er baat bij heeft actief en alert te reageren, ook als ontwikkelingen nog maar pril zijn – en misschien onzeker?

 

De Trendcurve is gemaakt om die afweging te kunnen maken. In de Trendcurve worden de ontwikkelingen getoond die de komende vier jaar de aandacht van het gemeentebestuur zullen vragen. Ook wordt weergegeven wanneer ontwikkelingen langzamer gaan dan veel mensen denken. Dan hoeft u daar geen aandacht aan te schenken – of juist wel, wanneer u gehoopt had dat de betreffende ontwikkeling snel zou doorzetten.