Afgeronde toekomstverkenningen

achtergrond

Op deze achtergrondpagina verwijzen we naar relevante (inter)nationale studies van derden over vergrijzing die ook relevant zijn voor Overijssel.

Websites

 • De Regiegroep GrijsWerkt heeft de website Senior Power geproduceerd. Hierop staan rapporten en verslagen van regionale bijeenkomsten over hoe om te gaan met oudere werknemers.

 

Scenario’s

 • Het SCP schreef scenario’s over vergrijzing in Nederland en effecten op de zorg inVergrijzing, verpleging en verzorging 
 • DenkTank 2100 schreef een scenario met eisen waaraan de samenleving moet voldoen om mensen langer te laten leven: Meer Leven 
 • Lees samenvattingen van scenario’s in de scenario-analyse die het Trendbureau Overijssel heeft gemaakt

 

Rapporten

 

Media

Op de website van Hollanddoc zijn verschillende documentaires te vinden over het onderwerp senioren en ouder worden die zeker de moeite waard zijn:

 • Oud Amerika
 • Gelukkig Oud
 • Het grote genieten
 • Hoge leeftijd geen bezwaar
 • De zorgfabriek
 • Krasse Knarren
 • Mag ik dood