verkeer en vervoer

Afgeronde toekomstverkenningen

Verkeer en vervoer

Bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten vaak beslissen in onzekerheid. Veel beleidsopgaven zijn complex en ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Dat vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Maar hoe maak je adaptief beleid? Het Trendbureau Overijssel illustreert adaptief beleid aan de hand van verkeer en vervoer. De wetenschappelijke literatuur onderscheidt vier soorten adaptief beleid: adaptief plannen, leren, voorbereiden en monitoren. We schetsen deze soorten overzichtelijk en geven aan wanneer u welk type zou kunnen toepassen.

 

U kunt de verkenning bestellen bij het Trendbureau. U kunt hem ook hier downloaden.  Het Trendbureau kan indien gewenst een workshop adaptief beleid verzorgen.

 

De verkenning is voor een deel gebaseerd op een trendanalyse en scenariostudie die in samenwerking met Ed Graumans is gemaakt. Die kunt u hier downloaden.

 

Vincent Marchau (werkzaam aan de Radboud Universiteit en de TU Delft) heeft een basisdocument geschreven over adaptief plannen. Dat kunt u hier downloaden.

 

Het Trendbureau heeft aan Bart Kuipers (Erasmus Universiteit) gevraagd een essay te schrijven over ontwikkelingen in het goederenvervoer. Dat kunt u hier downloaden.

Rapport adaptief beleid in verkeer en vervoer

Toekomstvoorspellingen over mobiliteit zijn vaak ongefundeerd en meestal de dood in de pot voor bestuurders. Ze zijn ongefundeerd omdat de toekomst vaak niet te voorspellen is in een domein waar de technologische dynamiek zeer hoog is en waar veel spelers met tegengestelde belangen actief zijn1. Verkeer en vervoer is zo’n domein. Dit heeft consequenties voor het beleid. Het zal moeten inspelen op onverwachte ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

 

Voorspellingen zijn voor bestuurders bovendien niet interessant. Als ze niet uitkomen leiden ze tot foute keuzes. Als ze we wel kloppen en de ontwikkeling zal zich zeker ontrollen, welke keuzes zijn er dan nog temaken? Politiek is, zoals de socioloog Schinkel het fraaiverwoordt, ‘(…) een risicovol besluiten op basis van een door visie gecompenseerd gebrek aan informatie’. Juist onzekerheid biedt de kans op bestuurlijk enpolitiek excelleren.

 

Uitdagend, zeker. Maar handelen in onzekerheid is vaakook lastig en risicovol. Wat moet je wanneer doen? Omdie reden presenteren we in hoofdstuk 1 een handreiking adaptief beleid verkeer en vervoer. Deze geeft suggesties hoe u als bestuurder met de geschilderde onzekerheden om kunt gaan. Zij is gebaseerd op een inventarisatie hoe er op dit moment in wetenschap en praktijk gedacht wordt over adaptief beleid….

U kunt het rapport hiernaast downloaden of een papieren versie bestellen via deze link

Essay Bart Kuijpers

Logistiek-economische structuurveranderingen en de impact op Overijssel

Logistieke hotspots in Overijssel
Dit voorjaar is de ‘Logistieke kaart van Nederland 2016’ gepresenteerd (figuur 1). Het tijdschrift Logistiek peilt onder een panel van logistieke experts wat de nieuwe logistieke hotspots in ons land zijn, uitgaande van de beschikbaarheid van vastgoed, infrastructuur, bereikbaarheid, overheidsbeleid en beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel. Deze lijst is een barometer van het imago van verschillende regio’s in ons land bij de logistieke sector. De regio Twente, met de steden Almelo, Hengelo en Enschede en de regio Zwolle—recentelijk samen met Kampen en Meppel in één logistieke regio opgegaan—zijn de laatste jaren traditioneel vertegenwoordigd als logistieke hotspots op de kaart; soms op plaats tien—zoals in 2016 voor Twente—, maar in ieder geval binnen de top 20; zo staat de regio Zwolle-Kampen-Meppel op plaats vijftien. De provincie Overijssel heeft daarmee twee logistieke locaties die in de afgelopen twee decennia in de hoofden van de logistieke beslissers in ons land zijn verankerd. Het is opmerkelijk dat logistieke hotspot Twente de Rotterdamse haven (Maasvlakte I+II) en Rotterdam- Nieuw Reijerswaard achter zich laat, die respectievelijk op de posities twaalf en dertien staan. De Overijsselse logistieke hotspots timmeren aan de weg; denk aan de ‘Port of Zwolle’ waarin de binnenhavens van Kampen, Meppel en Zwolle samenwerken, met de aanwezigheid van onder meer het nieuwe, geautomatiseerde distributiecentrum van Wehkamp en de omvangrijke vestiging van Scania in Zwolle. En denk aan ‘Port of Twente’ met de Containerterminal Twente en met de aanwezige high-tech maakindustrie in Twente. Naast deze logistieke hotspots zijn er meer economische hotspots in Overijssel, zoals de Universiteit Twente, met onder andere nanotechnologische kennis en een belangrijk science park, en het Polymer Science Park in Zwolle…..

Lees verder

Bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning?

Er is een projectgroep samengesteld met mensen van het Rijk, provincie en geïnteresseerde gemeenten. Er wordt nog naar uitbreiding gezocht in de wereld van kennis en die van het bedrijfsleven. Er zijn al wat eerste vingeroefeningen gedaan met adaptatiepaden, maar het grootste deel van het werk zal gedaan worden in het tweede deel van 2017.