Lopende toekomstverkenningen

Verkeer en vervoer

De toekomstverkenning ‘Verkeer en vervoer’ wordt eind oktober 2017 gepresenteerd. Er is wel al conceptmateriaal beschikbaar. U kunt daarop reageren als u dat wilt.

 

Het Trendbureau Overijssel heeft in samenwerking met Ed Graumans een trendanalyse en scenariostudie gemaakt. Een concept daarvan kunt u hier downloaden. / download trend- en scenarioanalyse

 

Daarnaast zal de toekomstverkenning een handleiding voor adaptief plannen bevatten. Dat leek juist in de wereld van verkeer en vervoer belangrijk. Er staan veel veranderingen op stapel: elektrisch rijden, zelfrijdende voertuigen, vervoer per drone, etc etc. Bij al die ontwikkelingen zijn tempo en ontwikkelpad onduidelijk. Toch kunnen ze zich binnen onze planperiodes voordoen. Het is dan ook belangrijk adaptief beleid te formuleren. Prof. dr. Vincent Marchau (werkzaam aan de Radboud Universiteit en de TU Delft) heeft een basisdocument geschreven. Het concept daarvan kunt u hier downloaden. Hans Peter Benschop heeft op basis daarvan een populaire samenvatting gemaakt, maar dan voor de vastgoedsector. Die kunt u hier downloaden. De komende maanden zal voor de vertaling hiervan naar de verkeer en vervoer sector nog het nodige denkwerk gedaan moeten worden.

Essay Bart Kuijpers

Logistiek-economische structuurveranderingen en de impact op Overijssel

Logistieke hotspots in Overijssel
Dit voorjaar is de ‘Logistieke kaart van Nederland 2016’ gepresenteerd (figuur 1). Het tijdschrift Logistiek peilt onder een panel van logistieke experts wat de nieuwe logistieke hotspots in ons land zijn, uitgaande van de beschikbaarheid van vastgoed, infrastructuur, bereikbaarheid, overheidsbeleid en beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel. Deze lijst is een barometer van het imago van verschillende regio’s in ons land bij de logistieke sector. De regio Twente, met de steden Almelo, Hengelo en Enschede en de regio Zwolle—recentelijk samen met Kampen en Meppel in één logistieke regio opgegaan—zijn de laatste jaren traditioneel vertegenwoordigd als logistieke hotspots op de kaart; soms op plaats tien—zoals in 2016 voor Twente—, maar in ieder geval binnen de top 20; zo staat de regio Zwolle-Kampen-Meppel op plaats vijftien. De provincie Overijssel heeft daarmee twee logistieke locaties die in de afgelopen twee decennia in de hoofden van de logistieke beslissers in ons land zijn verankerd. Het is opmerkelijk dat logistieke hotspot Twente de Rotterdamse haven (Maasvlakte I+II) en Rotterdam- Nieuw Reijerswaard achter zich laat, die respectievelijk op de posities twaalf en dertien staan. De Overijsselse logistieke hotspots timmeren aan de weg; denk aan de ‘Port of Zwolle’ waarin de binnenhavens van Kampen, Meppel en Zwolle samenwerken, met de aanwezigheid van onder meer het nieuwe, geautomatiseerde distributiecentrum van Wehkamp en de omvangrijke vestiging van Scania in Zwolle. En denk aan ‘Port of Twente’ met de Containerterminal Twente en met de aanwezige high-tech maakindustrie in Twente. Naast deze logistieke hotspots zijn er meer economische hotspots in Overijssel, zoals de Universiteit Twente, met onder andere nanotechnologische kennis en een belangrijk science park, en het Polymer Science Park in Zwolle…..

Lees verder

Bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning?

Er is een projectgroep samengesteld met mensen van het Rijk, provincie en geïnteresseerde gemeenten. Er wordt nog naar uitbreiding gezocht in de wereld van kennis en die van het bedrijfsleven. Er zijn al wat eerste vingeroefeningen gedaan met adaptatiepaden, maar het grootste deel van het werk zal gedaan worden in het tweede deel van 2017.