geld

Afgeronde toekomstverkenningen

Waar verdient
Overijssel zijn geld mee in 2030?

Deze toekomstverkenning is een uitnodiging om anders dan gebruikelijk met de toekomst om te gaan. Actiever en minder afwachtend. Te vaak missen mensen, bedrijven en regio ́s kansen, omdat we veelal denken dat de wereld de lijnen uit het verleden zal doortrekken. Dat is niet zo. Er zijn trendbreuken, waar de ontwikkelingen de komende 15 jaar anders zullen verlopen dan de afgelopen jaren. Er zijn ook omslagpunten: zichzelf versnellende ontwikkelingen die voor een compleet nieuwe realiteit kunnen zorgen. Het is belangrijk om op die mogelijke toekomsten te anticiperen. Hoe? Daarover gaat de verkenning ́Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 2030? ́.

Rapport 'Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 2030?'

Als het om beleid en de toekomst gaat, is het gebruikelijk om van continuïteiten uit te gaan. Dat is ook begrijpelijk. Bij prognoses begin je met harde feiten: de gegevens uit het verleden. Tegelijk is dat ook de valkuil. Het kan zijn dat het toekomstige beleid vooral gericht is op de vraagstukken uit het verleden. De focus op trendbreuken is onzekerder, maar is ook meer toekomstgericht. Je anticipeert in je economisch beleid op de vraagstukken van de toekomst. De benadering die omslagpunten centraal stelt is het meest onzeker, maar waarschijnlijk het belangrijkst. Omslagpunten zijn die punten in de tijd waar een sluimerende ontwikkeling ineens ́wakker ́ wordt, en zichzelf versnellend realiseert. De impact is vaak groot. Bovendien zijn het momenten waarin beleid met relatief weinig middelen veel positieve effecten kan sorteren. Als het Overijssel lukt om ‘op de top van de golf mee te surfen ́, of zelfs een gewenst omslagpunt mede te realiseren, betekent dat een grote economische impuls voor de regio.

 

Deze verkenning maakt de toekomst niet minder onzeker. Hij laat wel zien dat er verschillende typen ontwikkelingen zijn – en dat deze vragen om verschillende manieren van acteren van bedrijven en overheden. De Overijsselse economie is goed in veranderen. We hebben er ervaring mee. Vroeger waren we een industriële regio. Dat is nu niet meer zo. Het is gelukt de oude bedrijvigheid te transformeren. Het vermogen om te kunnen veranderen zou wel eens de belangrijkste kracht van de regio kunnen zijn.

Bekijk en download het rapport 'Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 2030?'

Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 1 minuut!

Het is niet makkelijk om te anticiperen op de toekomst. Of om te handelen in onzekerheid. Toch kan het! Het Trendbureau Overijssel is er om Overijsselaars te helpen beter in te spelen op de toekomst. En de toekomstverkenning ‘Waar verdient Overijssel z’n geld mee in 2030?’ geeft specifiek inzicht in ontwikkelingen die de komende jaren op de economie van de provincie af zullen komen en hoe Overijssel daar op in zou kunnen spelen.

 

Presentaties
U kunt het Trendbureau uitnodigen voor een lezing voor uw gemeente, uw bedrijf of bedrijvenkring, uw politieke partij of welke andere organisatie in Overijssel ook. Het Trendbureau kan ook adviseren bij het aantrekken van andere deskundigen voor uw evenement.

 

Workshops
Het Trendbureau organiseert in samenwerking met u workshops waarin u met anderen nadenkt over de manier waarop uw gemeente, regio of bedrijf zou kunnen inspelen op de toekomst.

25 bijzondere gesprekken in Overijssel

De toekomstverkenning ‘Waar verdient Overijssel zijn geld mee in 2030?’ werd op een bijzondere manier in bespreking gebracht. In alle 25 gemeenten werd gesproken met 8 personen. In al die 25 gemeenten gaat het daarbij om een lid van het college van burgemeester en wethouders, een raadslid, een starter, iemand vanuit een vrijwilligersorganisatie, een directeur van een onderwijsinstelling, een directeur van een bedrijf in de maakindustrie, iemand uit de creatieve sector en iemand uit de arbeidsbemiddeling. Op die manier kreeg het Trendbureau Overijssel vanuit verschillende perspectieven ideeën over de toekomst van de economie in de 25 gemeenten en ontstonden tegelijkertijd ook algemene lijnen voor Overijssel als geheel.

 

Bekijk en download hieronder per gemeente de tekening met trends voor de toekomst.
Ontwikkelingen in de gemeente AlmeloOntwikkelingen in de gemeente BorneOntwikkelingen in de gemeente DalfsenOntwikkelingen in de gemeente DeventerOntwikkelingen in de gemeente EnschedeOntwikkelingen in de gemeente HengeloOntwikkelingen in de gemeente Hof van TwenteOntwikkelingen in de gemeente KampenOntwikkelingen in de gemeente LosserOntwikkelingen in de gemeente Olst-Wijhe, Ontwikkelingen in de gemeente OmmenOntwikkelingen in de gemeente RaalteOntwikkelingen in de gemeente Rijssen-HoltenOntwikkelingen in de gemeente StaphorstOntwikkelingen in de gemeente SteenwijkerlandOntwikkelingen in de gemeente TwenterandOntwikkelingen in de gemeente Wierden, Ontwikkelingen in de gemeente ZwartewaterlandOntwikkelingen in de gemeente Zwolle

Expertmeetings

Het Trendbureau heeft zes expertmeetings georganiseerd over specifieke onderwerpen binnen deze verkenning: de toekomst van voedsel, de impact van nanotechnologie, de vrijetijdseconomie, de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Nederland, civic economy en de biobased economy. U kunt de verslagen hier downloaden.

 

Vier toekomstbeelden voor Overijssel

Welke keuzes kunnen burgers, bedrijven, overheden, en onderwijs- en onderzoeksinstituten maken voor de toekomst van Overijssel? Deze vraag staat centraal in de scenariostudie gemaakt door de Argumentenfabriek. Er worden hierin vier toekomstbeelden voor Overijssel geschetst, met de bijbehorende menu’s met maatregelen om die toekomstbeelden te realiseren.

 

  • Denkstap 1: Door welke bril willen we naar de toekomst van Overijssel kijken? Als eerste hebben we een analysekader gemaakt, het perspectief van waaruit we naar de toekomst willen kijken. Dit kader bouwt voort op recent werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en De Argumentenfabriek. We noemen dit het perspectief van de ‘robuuste economie’.
  • Denkstap 2: Gezien dit analysekader, hoe presteert Overijssel? Het Trendbureau Overijssel en De Argumentenfabriek zijn samen op zoek gegaan naar de relevante trends en factoren.
  • Denkstap 3: Welke hoofdkeuzes kan Overijssel maken? Uit het analysekader en de trends hebben we twee fundamentele keuzes gedestilleerd, die, gecombineerd, leiden tot vier mogelijke toekomstbeelden of ‘werelden’. Deze werelden zijn Overijssel Innovatieprovincie, Overijssel Werkprovincie, Overijssel Krimpprovincie gericht op kwaliteit en Overijssel Groeiprovincie.
  • Denkstap 4: Wie kan wat doen om deze toekomsten dichterbij te brengen? In deze denkstap gaat het dus om de maatregelen die horen bij de geschetste werelden. Deze maatregelen geven een indruk, maar zijn niet uitputtend.
  • Denkstap 5: Welke toekomst kiest Overijssel? Op deze vraag geeft dit kaartenboek — doelbewust — geen antwoord, al is de vraag in de denktank natuurlijk wel besproken. We doen hiervan kort verslag. Het doel van dit kaartenboek is juist om het publieke debat in Overijssel te ondersteunen en stimuleren. Wat vinden burgers, bedrijven, volksvertegenwoordigers, bestuurders, scholen en netwerken zelf?

Beroepsbevolking + ontwikkelingen arbeidsmarkt Overijssel

Er is een overzicht gemaakt van de beroepsbevolking in Overijssel en van trends rondom de arbeidsmarkt. De bevindingen zijn samengevat en de gesignaleerde trends zijn zoveel mogelijk met cijfers geïllustreerd.